Om

Rikke Jessing, autoriseret psykolog med 2 årig specialist uddannelse i metakognitiv terapi.

kontakt@rikkejessing.dk

Jeg har arbejdet med rådgivning og terapi siden 2003 og har gennem de sidste 11 år haft ansættelse i privat fond ved kriminalforsorgen, regionen, VISO og  social forvaltningen i kommunalt regi.

I den forbindelse har jeg ydet individuel terapi, familieterapi, terapi i gruppe, undervisning og supervision.

Jeg har megen erfaring med misbrugsbehandling, problematikker indenfor autismespekteret, ADHD,  familielivsproblematikker, unges trivsel og jeg er særdeles kompetent i behandling af alle typer af angst og depression.

Jeg afsluttede i 2017 den 2-årige specialiseringsuddannelse i metakognitiv terapi (level 1) og er certificeret metakognitiv psykolog MCT Institute™ Registrered Therapist.

Jeg er autoriseret og medlem af Dansk Psykologforening. Jeg arbejder i henhold til reglerne om tavshedspligt og i overensstemmelse med de etiske regler for nordiske psykologer.

search previous next tag category expand menu location phone mail time cart zoom edit close